70 cm-es BRG üregrezonátor átalakítása 7.6 MHz-es shiftre

 

 

A rezonátor átalakítását 2 előző kísérlet előzte meg.
Elfogadható eredményt, de nem kellő mechanikai stabilitást eredményezett az első kísérlet.
A második mechanikai felépítése már hasonló volt az itt közölthöz, azonban nem volt kéznél elegendő, megfelelő
vastagságú ezüstözött rézhuzal és a hurkok hosszán is módosítani kellett.
Az alább szereplő leírás a végleges változat, a 70cm-es D-Star átjátszóhoz készült a 438.475MHz-re mint az a
képeken is látható. E mellett, a közölt méretekkel a rezonátor tulajdonságainak jelentősebb változása nélkül
hangolható az általunk használt átjátszó frekvenciákra vevő és adó oldalon is.

 

Átalakítás:

A rezonátor tetejét darabokra kell szétszerelni. Az alapos belső takarítás, a rezonátor belső falának tisztítása is
indokolná de valójában az átalakítás nélküle nem lehetséges.

Felhasznált anyagok:      0.4 pF   -   2.6 pF -ig hangolható, jó minőségű csőtrimmer (átmérő: 4mm, hossz: 12mm)
                                    1.5 mm átmérőjű ezüstözött rézhuzal
A trimmer külső mérete függ az átvitt teljesítménytől. A kb. 10W -os bemenőteljesítményre elegendőnek bizonyult.

                                                                   

 

A szürő fedelének szétszerelése ELŐTT az alábbi pozícióban fúrjunk egy olyan átmérőjű lyukat, amekkora a
csőtrimmerünk menetes részének az átmérője.

                        


 

 Ez a lyuk érinteni fogja az alumínium, vastag fedelet és az
alatta lévő vékonyabb, ezüstözött vörösréztárcsát is (a réztárcsában ez a lyuk marad, ezen búlyik át a trimmer).
Ezt követően szereljük szét a fedelet, vigyázva az üreg közepén lévő hangolóelem épségére, majd az
alumínium fedélben korábban fúrt lyukat fúrjuk nagyobbra. Akkorára, amekkorában kényelmesen elfér majd
a csőtrimmer rögzítésére szolgáló anya is.

Fontos tanácsok:
A trimmer rögzítésekor vagyis az anya meghúzásakor, igaz kis méretű az anya, nehéz ráillő kulcsot találni, de
semmiképpen se használjunk kombináltfogót, mert az úgy is leugrik az anyáról és deformálhatja a trimmer
sérülékeny, menetes részét.

Az anya körültekintő, de mégis határozott mehúzásakor (később nem lehet) vigyázzunk a trimmer testre, mert
a kerámia összeroppanhat illetve a két végére felforrasztott idom centrális pozíciója megváltozhat, zárlatos
lesz a trimmer.
                                                                                                                              Beépítés után alúlról:

 

A BNC és a tartószerelvényeit tisztítsuk meg a korábban rájuk forrasztott csatolóhurkoktól, cinpacniktól,
szétfolyt gyantától. Az enyémekben volt bőven.  :)

Az alábbi méretek jó közelítéssel megtartása mellett "Építsük fel" a csatoló és az elszívóhurkokat.
Az üregrezonátor rövidebbik oldalainál található bemeneti csatlakozók, sima hurkok az alábbi rajz
alapján ... A hurok hosszabbik szárát az ezüstözött vörösréz tárcsában található (nehezen felfedezhető)
lyukba dugjuk bele és megfelelő méretű ! pákával forrasszuk körbe, majd ezt követően forrasszuk a BNC
csatlakozó melegpontjára

 

A trimmerre való forrasztást a lehető legrövidebb, de mégis kiváló kontaktust eredményező idő
alatt végezzük, mert a trimmer hőelvezetése szinte semmi, könnyen megfolyik a gyári forrasztás,
ami "megroggyanva" használhatatlanná teszi a trimmert. Ha elsőre nem sikerül, hagyjunk bőven
kihülési  időt!!!

 

Bemeneti hurok:

Bemeneti hurok levágandó, teljes hossz:  63 mm  ( ~ 3 mm a réztárcsában ) 

Kimeneti hurok a soros elszívó rezgőkörrel:

Kimeneti hurok levágandó, teljes hossz:  64 mm
Elszívó induktív tag teljes hossz:   61 mm

 

FONTOS:

A kimeneti hurokhoz csatlakozó, hullám alakú elszívó kör induktív tagját
vevőnél, a hurok BNC melegpontjához közelebbi szakaszára, míg az
adónál lazább csatolással a hurok tetejére forrasszuk! A 23 és az 5 mm-es
szakaszok közel egyenes drótszakaszt ábrázolnak.

NAGYON FONTOS ! :

Az elszívó tagot hajlítsuk közelítőleg az ábrán szereplő formára és illesszük a trimmer tetejére
és a hurok adott pontjához FORRASZTÁS NÉLKÜL. Alakítsuk többször is ha kell.
A legfelső pontjával   3 - 5 mm -re  közelítsük meg a szűrő, gyári, vastag hangoló"rud"-ját !!!

Ha már minden illeszkedik, csak utána forrasszuk be a 2 végét!

A huzal viszonylag vastag, nehezen hajlik és a trimmerre történő forrasztás utáni hajlításkor
könnyen  letörheti a trimmer, rideg kivezetését. 

 

Kialakítás után az adószűrő belseje:


 

és a vevőszűrő belseje:

 

Elérkeztünk a hangolásig, a rezonátort óvatosan állítsuk össze, éa a 2 középső összehúzó rúddal huzassuk össze.
Ez az állapot TERMÉSZETESEN csak egy előzetes tájékozódásig használható, utána mind a 6db rúddal, a lehető
legkeményebben össze kell huzatni a szűrőt belűlről kifelé haladva, legalább 3x ismételve !
Hangoláskor, a legjobb paraméterek megtalálásakor azonban elképzelhező, hogy módosítanunk kell az elszívó kör
és a központi hangolóelem közti távolságon.

 

Hangolás:

A folyamat mind az adó mind a vevő ágú szűrőnél azonos, kivéve a bemeneti hurok kiindulási pozícióját.

Adó ágú pozíciónál a bemeneti csatolóhurok, réztárcsába forrasztott pontja közel a a kimeneti csatlakozó
felé néz, míg a vevőszűrőnél ettől, közel 90°-kal elfordítva, a központi hangolóelem másik oldala felé.

ADÓ:
 

 

VEVŐ:
 

Az NWT500-as ábrák a dupla szűrő,   1db rezonátorának  paramétereit mutatják.

 

A bemeneti csatlakozókat leszorító idom fellazítása (vagy levétele) után a BNC a csatolóhurokkal
könnyen elfordítható (kiemelhető) és az adó ill. vevőszűrő irányának megfelelően befordítható.
Később, a finomításokkor ez az irány pár fokkal módosítható illetve módosítani is kell a legkisebb beiktatási
csillapítás elérésének érdekében.

Mikor ezt az irányt beállítottuk csatlakoztassuk műszerre a szűrőt. Több féle sweepelhető generátor lehet
alkalmas. Fontos az 50 Ohmos rendszer, a kellő műszerkimeneti teljesítmény de nem kell milliókat érő
csúcskészülék, miután bármivel végezzük a hangolást, az adott környezetben üzembehelyezett szűrőt
elkerülhetetlenül a helyi rádiókhoz, kábelekhez, kábelhosszakhoz és egyéb alkotóelemekhez kell véglegesre
hangolni és ekkor a végső információt úgy is a rendszerbe kötött szerényebb eszközök fogják megadni
mint pld. az SWR és teljesítménymérők együttes használata.
Én a hangolásra NWT500-at használtam és az eredményeit egy Rohde & Schwarz Polyskop III-al ellenőriztem.
Az így elkészített szűrő a helyszíni véglegesrehangolás után jelen pillanatban is jó eredménnyel dolgozik a
HG5RUG átjátszón.

Mikor az iránybaállítás kész, a szűrő hangolórúdjával átviteli maximumot állítunk a tervezett PASS frekvenciára,
ami esetünkben az adónál 438.475 MHz, a vevőnél pedig 430.875 MHz.

Ezt követően az elszívó kört, az utólag beépített csőtrimmerrel beállítjuk a NOTCH frekvenciára.
Ismételve finomítunk.

Fellazítjuk a bemeneti csatlakozót leszorító idomot és figyelve a mérőábrát enyhe szökelfordítással igyekezzünk
beiktatási csillapítás minimumot beállítani.

Ismételjük újra a fentieket, finomítsuk a hangolást.

Amennyiben az így kapott eredmény, elsőre nem kielégítő, emeljük le a szűrő fedelét és az elszívó hurok
tetejét különös gonddal közelítsük a központi hangolórúd palástjához!
Vigyázzunk a csőtrimmer kivezetésére !!!

Ezzel jelentősebben az elszívási csillapítás mértéke változhat, de enyhén kihatással van az átviteli
sávszélességre is. A fedél visszaszerelése után azonnal kiderül, hogy a közelítés hozott jobb eredményt
vagy eleve közel volt és inkább távolítani kell. A legjobb eredmény elérése érdekében tapasztaljuk ki a
legmegfelelőbb pozíciót, ismételten vigyázva, hogy a csötrimmer forrasztási pontjában ne hajoljon meg az
ezüstözött rézhuzal, csak felette. Hajlításkor kis fogóval igyekezzünk rögzíteni az ottani pozíciót!

Az általam elért legjobb, beiktatási csillapítás a már sorbakötött üreg esetén:
Adó oldalon:   2.11 dB
Vevő oldalon:   1.36 dB

A maximális elszívási csillapítást már az NWT500-al nem tudtam megmérni.
Motorola R2600-as kommunikációs analizátorral mérve (köszönet HA9MDP Petinek)
 - 99.5 dB értéket kaptam. Gyakorlatilag, sem hallható, sem mérhető adóvisszahatás nem volt.

 

A szűrő 1 antennás üzemre való felkészítése:

A szűrők sorbakötését és az antennaoldalak közösítését igyekezzünk ezüstözött belső erű
és duplán árnyékolt, 50 Ohm-os koaxxal végezni. Ha sikerül akkor sikerül, ha nem akkor itt
hagyjuk abba és semmiképpen se használjunk pld.  RG58 vagy hasonló kábelt, mondván
majd csak lesz valami, mert nem lesz. Hiába végeztünk jó munkát a hangoláskor az igénytelen
adókábel azonnal "megszórja" közvetlen az igénytelen vevőkábelt és kereshetjük miért van
visszahatás, amellett, hogy ez csak az egyik ok a több közül! Ajánlom a 2 alábbi kábeltípust
vékony kábel esetén:

RG223    vagy    http://www.percon.hu/?content=termekek&termek_id=554

illetve   

RG142    vagy    http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/PTFE-Koax/RG142/rg142.htm
 

Amennyiben van lehetőségünk a tervezett frekvenciára méretezzük az összekötőkábeleket,
amiknek a hossza lambda / 2 legyen (röv. tényező!) vagy ennek a többszöröse, de mindenképp
a lehető legrövidebb kábelekkel szereljünk!

Az adószűrő kimenetére tettem a BNC  "T" dugót és a vevőszűrő kimenetét kötöttem
kábellel ide:

 

Kontrol mérés:

Ügyeljünk az 50 Ohm-os lezárásokra (műterhelés)!
Minden esetben mérjünk teljesítményt SWR-t és ha a műszerünk engedi, impedanciát,
mind az adóoldalon a vevőoldalon és az antennakimeneten is.
Ezt a mérést sokszor végezzük el, azaz a legkisebb állítás után is. Aprólékos de a leghasznosabb
feladat.  ( a kézirádió kimenóteljesítménye 5W, antennacsatlakozón 50 Ohm )

Adó:


Vevő:

 

Végül egy videó az elszívókör hangolásáról:  NOTCH


Jó amatőrmunkát és jó rádiózást kívánok mindenkinek,
HA5CD,  Csaba.